دلنوشته های سوگلی

....پر از حرفای تازه

کادوهایی که من به نوید دادم

 

این ادکلنه رو چون س س ک ی بود خریدمبه یاد بوقمون.....

اینم کادوهایی که نویدم زحمت کشید و بهم داد....

 

تاريخ چهارشنبه ۲۴ خرداد۱۳۹۱سـاعت 2:48 نويسنده سوگلی| |

Sky Theme