پر از حرفای تازه
کادوهایی که من به نوید دادم

 

این ادکلنه رو چون س س ک ی بود خریدمبه یاد بوقمون.....

اینم کادوهایی که نویدم زحمت کشید و بهم داد....

 

+تاریخ چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 2:48 نویسنده سوگلی |