دلنوشته های سوگلی

پر از حرفای تازه

کادوهایی که من به نوید دادم

 

این ادکلنه رو چون س س ک ی بود خریدمبه یاد بوقمون.....

اینم کادوهایی که نویدم زحمت کشید و بهم داد....

 

چهارشنبه 24 خرداد1391| 2:48 |سوگلی|

Designer